YouSingHD đã thay đổi bảng giá mới để cho công bằng hơn.
Bảng giá chỉ thực hiện với những member mua từ 20/4/2014.

Những member đã mua thì sẽ phục vụ bình thường cho tới khi hết kỳ hạn.

Những member đã mua Auto-Renew thì sẽ không ảnh hưởng.

Membership mới như sau:
Home Membership - Không Giới Hạn Dữ Liệu Cũ
Home Membership - 1 Tháng Dữ Liệu Cũ
Home Membership - 3 Tháng Dữ Liệu Cũ

Home Membership - 6 Tháng Dữ Liệu Cũ
Home Membership - 12 Tháng Dữ Liệu Cũ

Trong Những membership đó bạn có thể chọn thời hạn 1, 3, 6 hoặc 12 tháng.

 

*** Lưu ý những member mà đã mua Manual-Renew trước 20/4/2014 vẫn có thể giữ giá cũ và dữ liệu không giới hạn nếu bạn renew lại membership trước ngày hết hạn. Nếu đã hết hạn rồi mà bạn không renew thì khi mua lại thì phải theo bảng giá mới. Để renew bạn có thể vào "Client Area" bên phải ở trong box Account Info, sau khi vào Client Area thì bạn sẽ thấy Link "Renew Membership".

YouSingHD Karaoke Media Player | HDMK-7809

Please update your Flash Player to view content.

50 Bài Mới Nhất

Online Support Hours

Current time
We are

Karaoke Statistics

  • VN Karaoke: 6222 bài

    VIP Karaoke: 1,706 bài
    Standard Karaoke: 4,516 bài

  • EN Karaoke: 242 bài

    VIP Karaoke: 16 bài
    Standard Karaoke: 226 bài

Account Info

Client Login