Chào các bạn, xin hãy đọc kỹ những chi tiết khi mua membership. Có vài bạn đã không đọc kỹ và mua lại cứ than là không download bài cũ được.. Xin hãy chú ý cái dữ liệu cũ mà bạn đã mua, nếu bạn mua 1 tháng dữ liệu cũ thì chỉ được download bài đăng từ đúng 1 tháng trước. Xin các bạn hãy đọc kỹ trước khi mua, nếu không hiểu thì có thể "Live Chat" với nhân viên hỗ trợ trong giờ làm việc. Xin cảm ơn.

 

 

 

 

YouSingHD Karaoke Media Player | HDMK-1101

Please update your Flash Player to view content.

  1. 50 Bài Mới Nhất
  2. Những Bài Fixed & Updated
Name
Date
2014-12-21
2014-12-21
2014-12-21
2014-12-21
2014-12-21
2014-12-21
2014-12-21
2014-12-21
2014-12-20
2014-12-20
2014-12-20
2014-12-20
2014-12-20
2014-12-20
2014-12-20
2014-12-20
2014-12-19
2014-12-19
2014-12-19
2014-12-19
2014-12-19
2014-12-19
2014-12-19
2014-12-19
2014-12-18
2014-12-18
2014-12-18
2014-12-18
2014-12-18
2014-12-18
2014-12-18
2014-12-18
2014-12-17
2014-12-17
2014-12-17
2014-12-17
2014-12-17
2014-12-17
2014-12-17
2014-12-17
2014-12-16
2014-12-16
2014-12-16
2014-12-16
2014-12-16
2014-12-16
2014-12-16
2014-12-16
2014-12-15
2014-12-15

Search

Online Support Hours

Current time
We are

Karaoke Statistics

Total Karaoke Onsite
8505
VIP Karaoke
2205
STD Karaoke
6300

Account Info

Client Login

Karaoke Theo Tháng